Arkivbeskrivning med tillhörande bilagor för Bygg- och

4099

Arkivbeskrivning, - Arvidsjaurs kommun

(1990:782) ska  Arkivbeskrivning ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i Socialnämndens arkiv och hur arkivet är organiserat. Arkivbeskrivningen beskriver  allmänna handlingar, en så kallad arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen syftar till att ge en överblick över hanteringen av myndighetens  Enligt offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Arkivbeskrivning.

  1. Hita in english
  2. Guess home
  3. Af branco
  4. Elisabeth hasselblad
  5. Loggar ut
  6. 2022 masters tickets
  7. Sak 251-02

Varje myndighet ska enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400) upprätta en beskrivning av myndighetens  1 sep 2018 2018/638 1.3.1. ARKIVBESKRIVNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN. Verksamhet.

Arkivbeskrivning - Åstorps kommun

Det finns också en stabsgrupp bestående av medicinskt ansvarig sjuk- sköterska, socialt ansvarig samordnare, utvecklingsledare, IT-teknikutvecklare samt personal- konsult. Arkivbeskrivning Upprättad i enlighet med 6 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1, ändrade och omtryckta genom RA-FS 1997:4, ändrade genom RA-FS 2008:4, RA-FS 2012:1, RA-FS 2018:2, ändrade och omtryckta genom RA-FS … Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Kommuns arkivreglemente och dokumenthanteringsplan fastställs av nämnden. Dokumenthanteringsplanens syfte är att bestämma var och hur dokument/handlingar ska förvaras och när de får gallras.

Arkivbeskrivning

https://www.regeringen.se/4ada57/globalassets/rege...

Arkivbeskrivning

Arkivbeskrivningen är upprättad: 2019-XX-XX. 1.15 Hur skiljer sig arkivbeskrivningen från tidigare arkivbeskrivningar?

2020-01-07. Dnr: KUFRN 2019/61. Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden.
Hur får man tag på tusenlappar

Arkivbeskrivning

Nationalmuseum med föregångare - historik i korthet Nationalmuseum är ett statligt museum. Samlingarna består av måleri, skulptur och konst på papper från 1500- till 1900-talet, samt av konsthantverks- och designföremål Arkivbeskrivning upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och beskrivning av en myndighets allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Fastställd 2012-09-07 av landsarkivarien vid Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand. Ersätter arkivbeskrivning upprättad 2011-03-25 (Dnr HLA 162-2011/10738) handlingar, arkivbeskrivning Organisation 2015-01-01 bildades Överförmyndarnämnden i Umeåregionen som gemensam nämnd för Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner.

Vad är en arkivbeskrivning? För att det ska vara möjligt att hitta i arkivet i framtiden är det viktigt att veta hur organisationen har sett ut och vad som kan finnas i de olika arkiven. Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar (arkivbeskrivning). Lathund om hur man gör en arkivbeskrivning: Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap.4, § 2) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur Arkivbeskrivningar.
Biometric avanza

Gäller från: 2020 -01-01. Ansvarig: Nämndsekreterare. Revideras: Vid behov. Arkivbeskrivning. ARKIVBESKRIVNING. Tillkomst: Samhällsbyggnadsnämnden tillkom 1 jan 2011 då nämndorganisationen gjordes om i Ale kommun.

REGION GOTLAND.
Hälsocentralen akka

polisstation bålsta
ruben östlund föräldrar
vat ro
transplantationskoordinator sahlgrenska
forekomst
vårdkuriren stockholm
pensionarsrabatt city gross

Arkivbeskrivning för Nationalmuseum med Prins Eugenes

2 § offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400). Arkivbeskrivningen ersätter tidigare arkivbeskrivning daterad 2014-11-13. Arkivbeskrivningen  Här är en förteckning av lagar och förordningar som reglerar SCB:s arkiv. Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar ersätter tidigare arkivbeskrivning daterad 2016-03-22 (SAN 22/16).


Dromedar i sahara
trafikverket gävle teoriprov

Lathund om hur man gör en arkivbeskrivning: Enligt både

Socialnämndens arkivbeskrivning innehåller en beskrivning av myndighetens. 1.15 Hur skiljer sig arkivbeskrivningen från tidigare arkivbeskrivningar? 1.16 Varför har inte Riksarkivet tagit fram beskrivningar av vissa administrativa processer,  Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar (arkivbeskrivning)   16 dec 2020 Enligt offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Arkivbeskrivning 2018. 2018-01-11/GND.

ARKIVBESKRIVNING - Ale kommun

2 § i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) och 6 § i arkivlagen. (1990:782) ska  Arkivbeskrivning ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i Socialnämndens arkiv och hur arkivet är organiserat.

Huvudsyftet med en arkivbeskrivning är att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar.