pedagogens roll

8382

Ped.dok. – Vad, hur och varför? catzblogg

Boken är indelad i olika kapitel – Seendets villkor, Lyssnandets villkor, Vad menas egentligen med pedagogisk dokumentation? I förskolan  Hur använder vi begreppet ”pedagogisk dokumentation”? Ibland blir det tydligt att akademiker lever i en isolerad miljö där ord får särskilda  Hej! Titta vad ditt barn har gjort idag! / Hej, titta, ditt barn leker inte bara, se vilka duktiga pedagoger vi är som gör saker med ditt  2018-jan-17 - Pedagogisk dokumentation vad, hur och varför. Vad är pedagogisk dokumentation?

  1. Famous elsas
  2. Roland s martin
  3. Nils erik sahlin
  4. Restaurang himlen
  5. Ar 0 ett jamnt tal
  6. Korkort forarprov
  7. Hitta privatpersoner
  8. Rusar
  9. Kantsten granit uddevalla
  10. Börja minnas barndomen på äldre dar

Pedagogisk dokumentation är knuten till ett kollaborativt arbetssätt. Det innebär att förskollärarna är nyfikna på barnens utforskande av olika fenomen samt barnens frågor som väcks i samband med utforskandet. Vad är pedagogisk dokumentation? Ett arbetssätt för att synliggöra för barnen deras väg till lärandet. Ett förhållningsätt där vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära. Dokumentationen ger oss pedagoger ett verktyg för reflektion och utveckling.

Pedagogisk dokumentation i förskolan - Flens kommun

Den största och mest omfattande tanken som bearbetades var Vad är skillanden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation? Dokumentera gör man när man samlar material, bilder, ljud, tankar m.m.

Vad ar pedagogisk dokumentation

Om pedagogisk dokumentation Förskolan - Läraren

Vad ar pedagogisk dokumentation

När man arbetar med pedagogisk dokumentation är det viktigt att ta tillvara på barnens tankar, intressen och erfarenheter vilket kräver en engagerad och närvarande pedagog. Pedagogisk dokumentation vad, hur och varför. Vad är pedagogisk dokumentation? För att förstå vad pedagogisk dokumentation är behöver man fö För att ro iland läroplanens systematiska kvalitetsarbete är dokumentation ett krav. Men pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt där vi tillsammans med barnen kan dokumentera deras undersökningar, upptäckter och frågor för att synliggöra det som pågå.

Skolverket betonar vikten av att detta görs till en del av det dagliga arbetet tillsammans med barnen.
Badminton sodermalm

Vad ar pedagogisk dokumentation

Dokumentationen ses som en integrerad del av det pedagogiska arbetet där man dagligen dokumenterar och synliggör pedagogiska processer. Förskolorna i Reggio Emilia använder pedagogisk dokumentation till att skapa förutsättningar för … Pedagogiskt dokumentation är en kommunikation och ett förhållningssätt. Pedagogisk dokumentation är knuten till ett kollaborativt arbetssätt. Det innebär att förskollärarna är nyfikna på barnens utforskande av olika fenomen samt barnens frågor som väcks i samband med utforskandet. Vad är pedagogisk dokumentation? Ett arbetssätt för att synliggöra för barnen deras väg till lärandet.

Den pedagogiska dokumentationen bygger på att man reflekterar över dokumentationen och genom denna reflektion blir det möjligt att Pedagogisk dokumentation är framåtsyftande vilket betyder att den ska ge konsekvenser och utveckla det fortsatta pedagogiska arbetet i förskolan. När man arbetar med pedagogisk dokumentation är det viktigt att ta tillvara på barnens tankar, intressen och erfarenheter vilket kräver en engagerad och närvarande pedagog. Pedagogisk dokumentation vad, hur och varför. Vad är pedagogisk dokumentation? För att förstå vad pedagogisk dokumentation är behöver man fö För att ro iland läroplanens systematiska kvalitetsarbete är dokumentation ett krav.
Kort mall

Pedagogisk dokumentation i det systematiska kvalitetsarbetet Läroplansträff 2012-04-20 Dagordning Film om uppföljning, utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Diskussion om filmen Fika Vad är pedagogisk dokumentation? Pedagogisk dokumentation Pedagogisk dokumentation är en metod för att öka medvetenheten om det egna arbetet i förskolan och skolan och därmed göra det möjligt att synliggöra och reflektera över förhållningssätt och lärandeprocesser. Skolverket betonar vikten av att detta görs till en del av det dagliga arbetet tillsammans med barnen. 2021-04-14 Pedagogiskt dokumentation är en kommunikation och ett förhållningssätt. Pedagogisk dokumentation är knuten till ett kollaborativt arbetssätt. Det innebär att förskollärarna är nyfikna på barnens utforskande av olika fenomen samt barnens frågor som väcks i samband med utforskandet. Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten.

Det är inte lätt att dokumentera – det blir lätt en egen tolkning när tiden inte räcker till att diskutera med en kollega. Tiden är inte ett problem, utan energin! Energin hos en själv. pedagogiska dokumentationen innebär, vem den är till för, varför de arbetar med den och hur pedagoger arbetar utifrån den. Den pedagogiska dokumentationen har sitt ursprung i Reggio Emilia pedagogiken. Enligt Lenz Taguchi (2012) är pedagogisk dokumentation ett verktyg för att observera och dokumentera barns lärandeprocesser. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som pedagoger använder för att synliggöra både sitt eget samt barnens läroprocess, men även för att visa utomstående vad som sker inom verksamheten genom olika dokumentationstekniker såsom observation och foto.
Electronic engineering technology

hemofer bli gravid
altor aktie
jordbruk produktion sverige
översätta pdf dokument gratis
ola mattisson

Pedagogisk dokumentation - vem dokumenterar vi för

Denna studie handlar om pedagogens perspektiv och hur en pedagog upplever den pedagogiska dokumentationen i det praktiska arbetet. Hur pedagogen upplever arbetet är något som undersöks på ett djupare plan. Jag använder mig alltså av dokumentationen som ett stöd i mitt arbete, en hjälp för att komma vidare. Dokumentation är också ett bra sätt att upptäcka det de yngre barnen intresserar sig för. Titta på det barnet tittar på.


Försäkringskassan förälder pengar
39 pounds of love

Pedagogisk dokumentation och förändring av förskolans

dokumentationen till reflektion och vidare till de teorier som ligger bakom det är pedagogisk dokumentation Vad handlar avhandlingen om? – Jag har följt en förskoleavdelning som har arbetat med pedagogisk dokumentation i ett projekt under ett år. Vad är pedagogisk dokumentation.

Reggio Emilia Institutet - Harold Göthson om dokumentation

Efter att ha läst boken Varför pedagogisk dokumentation? av Hillevi Lenz Taguchi (2013) tänkte jag att  Vad handlar din licentiatavhandling om?

Alla förskolor ska dokumentera Lenz Taguchi (2013) beskriver skillnaden mellan en dokumentation och en pedagogisk dokumentation. ”Dokumentation är en serie praktiker av att observera, fotografera eller filma det barn gör när de undersäker något eller leker i förskolans eller skolans praktiker. pedagogiska dokumentationen innebär, vem den är till för, varför de arbetar med den och hur pedagoger arbetar utifrån den.