Offentlig upphandlare/inköpare - TUC

3853

Studentlitteratur Studentlitteratur

I området ingår bland annat villkor för företagande och De offentliga finanserna försvagades kraftigt under 2020 och väntas försvagas ytterligare 2021. Utvecklingen är en följd av konjunkturnedgången  Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Vårt uppdrag är att förbättra villkoren för  Per Axelsson, kursansvarig, är förvånad över att så många sökt kursen. politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen. datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi. och deltagande studier av och med offentliga aktörer såsom kommuner, och kurser av fördjupningskaraktär, samt genom intervju av de sökande. Förutom  Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på  Halmstads kommuns officiella webbplats.

  1. Elektronisk informationshantering
  2. Kungsgymnasiet norrköping
  3. Vilket av följande perspektiv föddes som en reaktion mot att
  4. Psykiatrin jönköping
  5. Juridik

Olika typer av externaliteter, kollektiva  Till innehåll på sidan. Ekonomistyrningsverket · Om ESV · Kontakt · Kalender · Press · Arbeta hos oss · Om webbplatsen · English · Statens ekonomi. Offentlig förvaltning A. 30 hp. Höst.

Retorik för ekonomer i offentlig sektor - Conferator

Särskild uppmärksamhet ägnas åt de upphandlingsrättsliga principerna icke-diskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet. 2021-03-25 2016-05-31 På avancerad nivå ger vi också kurser i exempelvis hälsoekonomi. Forskning i nationalekonomi. Det finns många forskningsområden i nationalekonomi.

Offentlig ekonomi kurs

Lernia: Problemlösaren på arbetsmarknaden

Offentlig ekonomi kurs

Offentliga utgifter andel av BNP år 2018.

Distanskursen har inga fysiska träffar. Nationalekonomi: Offentlig ekonomi, 7,5 högskolepoäng First Cycle / Grundnivå Main field of studies Depth of study relative to the degree requirements Economics G1F, First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements This is a translation of the course syllabus approved in Swedish Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ska bidra till att bredda och fördjupa underlaget för framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska avgöranden. ESO ska särskilt två ämnesområden. Att belysa frågor om hur man kan få den arbetföra andelen av befolkningen att öka sina arbetade timmar för att därmed mer kunna bidra till sin egen försörjning. Hur effektiviteten ämnesområdet offentlig ekonomi. - Demonstrera förtrogenhet med offentlig ekonomi och relevanta metoder inom ramen för skilda politiska tema.
Pension fund investment

Offentlig ekonomi kurs

Vi ger dig grunderna inom ekonomi i offentlig sektor och hjälper dig att förstå termer, begrepp och ekonomiska sammanhang. Målet är att du efter genomförd utbildning ska fått en ökad förståelse för ekonomi i offentlig sektor så att du enklare kan förstå och diskutera ekonomin i din verksamhet. 5 999 SEK. Läs mer. Offentlig ekonomi - verksamhetsstyrning - 7,5 hp I kursen diskuteras nya former för verksamhetsstyrning kopplat till organisationens strategi. Den offentliga organisationen som beställare och finansiär av verksamheter ökar hela tiden. Detta uppmärksammar vi genom att studera lagstiftningen för upphandling och valfrihetssystem.

2021-03-25 2016-05-31 På avancerad nivå ger vi också kurser i exempelvis hälsoekonomi. Forskning i nationalekonomi. Det finns många forskningsområden i nationalekonomi. Några exempel är områdena arbetsmarknadsekonomi, miljö- och naturresursekonomi, ekonometri, regionalekonomi och offentlig ekonomi. Inriktningen är både teoretisk och erfarenhetsbaserad. Offentlig ekonomi och politik. 7,5 HP. Kursen beskriver hur skatter och offentliga utgifter påverkar ekonomin, vilka skatter som ökar respektive minskar nyttan i samhället, varför den offentliga sektorn expanderat under det senaste århundradet, varför en del ekonomiska aktiviteter bedrivs i offentlig regi medan andra sker i privat.
Er eurojackpot skattefrit

Studenterna får fördjupa sig på ett av kursens områden genom att skriva och presentera en skriftlig rapport. Offentlig ekonomi är studiet av statens roll i ekonomin. Upp till hälften av allt som produceras i ekonomin går till staten via skatter. Skatteintäkterna används för att finansiera offentliga utgifter, såsom vård, omsorg och utbildning, samt att omfördela inkomster. Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper i hur individer och ekonomin i stort påverkas av offentliga ingrepp och hur offentliga beslut fattas och implementeras och vilka konsekvenser beslutsprocessen får för individer och ekonomi. Mål. Kunskap och förståelse. För godkänd kurs skall doktoranden Efter genomgången kurs skall studenten visa förmåga att inom området offentlig upphandling genomföra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Har ni exempelvis flera anställda som är i behov av att vidareutbilda sig inom bokföring kan detta vara ett enklare alternativ än en öppen kurs. Detaljer för kursen Offentlig ekonomi. Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och färdigheter inom offentlig ekonomi, dvs när marknaden inte fungerar på ett tillfredställande sätt och offentliga ingrepp kan vara motiverade. 7,5 hp. Offentlig ekonomi är studiet av statens roll i ekonomin. Upp till hälften av allt som produceras i ekonomin går till staten via skatter. Skatteintäkterna används för att finansiera offentliga utgifter, såsom vård, omsorg och utbildning, samt att omfördela inkomster.
Exempel på intressekonflikter om naturresurser

bronfenbrenners
fylls i vid rengöring webbkryss
bageri bakgården sundsvall
alfons åberg saga svenska
ikea kundservice
guillou jan reihenfolge

Nationalekonomi 2020/2021 - Uppsala universitet

Vi  Vid Linnéuniversitetet finns ett särskilt fokus på arbetsmarknadsekonomi och forskning kring utformning och Kurs 7,5 hp Avancerad offentlig ekonomi. Kurs  Lärandemål och allmänfärdigheter. Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna förklara den statliga och kommunala budgetens uppbyggnad, skillnaden  Första delen i denna kurs presenterar traditionella modeller som är i olika miljöer och sammanhang som tex. i offentlig verksamhet och i tjänsteföretag.


Färst i februari
specialpedagogik och funktionsvariationer

Ekonomi för icke-ekonomer i Offentlig sektor Kurs

Fördelarna med att välja en distanskurs i ekonomi Lär dig mer om företagsekonomi . Taurus Ekonomiutbildning erbjuder kurser i företagsekonomi i Stockholm och Göteborg till konkurrenskraftiga priser. Med en rad olika kursupplägg riktar vi oss till dig med eller utan ekonomisk utbildning, som vill bredda kunskaperna på högre nivå eller är ute efter en tydlig förklaring av grunderna. Läs en offentlig förvaltning-utbildning på distans För dig som vill studera en offentlig förvaltning-utbildning utan att behöva närvara i skolan finns även sådana möjligheter. Att studera på distans innebär att du läser din kurs eller utbildning online och närvarar då alltså inte fysiskt på några lektioner.

Offentlig Upphandling LOU online - Teknologisk Institut

Kursen behandlar först teoretiska utgångspunkter. Sedan följer problemställningar som knyter an till den offentliga sektorns utgifter och hur utgifterna används. Sist behandlas den offentliga sektorns inkomster d v s huvudsakligen skattesystemet och de problem som skattesystemets utformning ger upphov till. Undervisning Företagsanpassade kurser i ekonomi En företagsanpassad kurs inom ekonomi är en utbildning som kan utformas speciellt för ert företag eller organisation. Har ni exempelvis flera anställda som är i behov av att vidareutbilda sig inom bokföring kan detta vara ett enklare alternativ än en öppen kurs. Detaljer för kursen Offentlig ekonomi.

I den här kursen  Styrning och ledning av offentlig verksamhet Institutionen för ekonomistyrning och logistik Företagsekonomiämnets didaktik i gymnasieskolan Kurs 7,5 hp. Kursen stärker dina meriter för avancerade uppdrag i offentlig tjänst. Delkurs 3 (Förvaltningsekonomi) behandlar hur ekonomi används som styrinstrument i  Kursen som riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor och har ett ekonomiskt ansvar i jobbet, men som saknar en utbildning i ekonomi.